Tuesday, January 25, 2011

椰汁芋头糕~ 
 
 
椰汁芋头糕~
材料A:
燕菜粉=13g。
糖=240g。
水=800g。
材料B:
Hoen Kwe Flour=1包(85g)。
椰汁=300g。
水=200ml。
材料C:
芋头泥=300g~500g..
.做法:
1.材料A煮滚。
2.材料B混合搅均,倒入1煮至浓稠.再加入材料C搅均。
3.倒入模型或方形的盘里。。放入冰箱冷却享用~~~

No comments:

Post a Comment